Vår nya webbplats är klar!

2014-10-22, 20:21:43   (skrivet av Lennart Magnusson)

Nu är vår nya webbplats klar och du kan använda våra tjänster!

Vi är en juristbyrå med familjerätt som specialitet särskilt inriktad på att finna lösningar när föräldrar inte kan komma överens i frågor rörande gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Genom mångårig verksamhet som rättshjälpsbiträde och juridiskt ombud i tvister på detta rättsområde har vi förvärvat en gedigen erfarenhet av domstolsprocesser och kunskap om rättspraxis. Detta ger oss möjlighet att göra en korrekt juridisk analys, föreslå de rätta åtgärderna och att alltid med personligt engagemang effektivt företräda våra klienter i och utanför domstolen.