Johanneshovsjuristen

Välkommen till Johanneshovsjuristen!

Nyheter

Har du eller din familj hamnat i en situation som inte går att lösa gemensamt eller med sunt förnuft? Kräver situationen speciell handlingskraft och kompetens? 

Situationer som dessa är ofta svåra att hantera, dels för att det är många juridiska begrepp att hantera och lagar att ta hänsyn till. Det krävs ofta i ett sådant scenario en kunnig jurist för att kunna lösa situationen på bästa möjliga sätt.

Johanneshovsjuristen är en allmänpraktiserande byrå med uppdrag främst inom familjejuridik och humanjuridik. Vi erbjuder juridisk rådgivning och vägledning inom alla frågor som rör familjerätten och humanjuridik, vi tar även upp frågor om ekonomiska tvister och rättshjälp.

Pojke och katt

Sveriges rikes lag